PRSM
Brindibou
1/15
Brindibou
Flamiaou
2/15
Flamiaou
Otaquin
3/15
Otaquin
Pikachu
4/15
Pikachu
Rocabot
6/15
Rocabot
Picassaut
7/15
Picassaut
Flamiaou
8/15
Flamiaou
Lougaroc-GX
14/15
Lougaroc-GX
Zygarde
15/15
Zygarde